W roku 1984 Cech

przeniósł się do nowego budynku przy ul. Jakubowskiego 5

wybudowanego wysiłkiem i ofiarnością wszystkich sandomierskich rzemieślników.


Na fali zmian polityczno-gospodarczych w 1998 roku 

zmieniono nazwę z:

Cechu Rzemiosł Różnych

na

CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

W SANDOMIERZU


Obecnie w cechu zrzeszonych jest:

  •  45 przedsiębiorców w większości są to mistrzowie w zawodzie,
  • 15 naszych członków aktualnie szkoli uczniów.